formule Simplicity

De simplicity formule omvat
de standaard dienstverlening bij begrafenis.

Een traditionele begrafenis zonder franjes.

€ 1.999

Wat voorzien we in deze formule?

Volgende diensten voorzien we in de formule Simplicity.

De standaard dienstverlening

We overlopen graag nog even de standaard diensten bij een begrafenis.

Een sobere grafkist

Overheidsformaliteiten

Dag-repatriëring binnen regio

Rouwbezoek

Beperkt verblijf in mortuarium

Specifieke dienstverlening Simplicity

Volgende diensten worden bijkomend voorzien
als u kiest voor de formule Simplicity.

Bespreking in een uitvaartcentrum

Ceremoniële rouwwagen

Uitvaartleider en Assistent

Stiltemoment op de begraafplaats

Teraardebestelling

Grafkruis (of grafpijl) met naamplaat