BudgetCrematie

De formule BudgetCrematie omvat de standaard dienstverlening bij crematie.

We breiden uit met een eenvoudige samenkomst
op de begraafplaats gevolgd door de asbestemming.

€ 2.829,50

Wat voorzien we in deze formule?

De standaard dienstverlening

We overlopen graag nog eens de standaard dienstverlening;

Een sobere crematiekist

Technische crematie

Overheidsformaliteiten

Dag-repatriëring binnen regio

Rouwbezoek

Beperkt verblijf in mortuarium

Specifieke dienstverlening BudgetCrematie

Volgende diensten komen bij de standaard dienstverlening
als u kiest voor de BudgetCrematie.

Bespreking in een uitvaartcentrum

Ceremoniële rouwwagen

Uitvaartleider en Assistent

Stiltemoment op de begraafplaats

Asbestemming