BudgetHome

De formule BudgetHome omvat de standaard dienstverlening bij crematie.

Met de formule BudgetHome
kan je ook zelf de organisatie van een uitvaart in handen nemen.

Geef je dierbare een bestemming in de vertrouwde omgeving.

€ 1.645

Wat voorzien we in deze formule?

Volgende diensten voorzien wij in de BudgetHome formule.

De standaard dienstverlening

We overlopen graag nog even de standaard dienstverlening bij crematie.

Een sobere crematiekist

Technische crematie

Overheidsformaliteiten

Dag-repatriëring binnen regio

Rouwbezoek

Beperkt verblijf in mortuarium

Specifieke dienstverlening BudgetHome

Kies je voor de BudgetHome formule, dan voorzien we bijkomende diensten.

Regeling administratie via e-mail

Standaard bewaarurn