0498 37 91 36
budget@uitvaartcentrum.be

BudgetPlus

De BudgetPlus uitvaart biedt u een totaalpakket.
Crematie: 3.347,50 €
Begrafenis: 3.502,01 €

Een sober afscheid in een aula. Rouwbrieven, rouwprentjes, kortom alles om mooi afscheid te nemen…
maar tegen een betaalbare prijs.

budgetuitvaart bespreking

In het uitvaartcentrum dat wij het dichtst bij u achten, plannen we de samenkomst. Het is belangrijk dat u dan de identiteitskaart en eventueel het trouwboekje van uw dierbare bij u heeft. Uw eigen identiteitskaart is ook onontbeerlijk voor onze administratie. Dit is de start van het regelen van uw BudgetPlus uitvaart.

Het rouwdrukwerk wordt besproken en vormgegeven.

budget plus

In de aula van het uitvaartcentrum zal de moderator een woordje zeggen. Enkele muziekstukken naar keuze zullen het geheel begeleiden.
U krijgt ook de kans om een woordje te zeggen.

Na afloop van de plechtigheid begeven we ons naar de begraafplaats om uw dierbare aan zijn of haar laatste rustplaats toe te vertrouwen.

budgetuitvaart samenwerken

Na afloop van de afscheidsplechtigheid overhandigen wij u alle nodige documenten, zodat u de persoonlijke administratie kan afwerken.

 • afschrift uit het overlijdensregister
 • voldane facturen
 • eventuele ligging van de laatste rustplaats
 • handige infobrochure

Een sobere afscheidsplechtigheid tegen een scherpe prijs.

Heb je het financieel moeilijk, maar wens je je dierbare toch het afscheid te bieden wat hij of zij verdiende? Dan is deze optie de beste keuze.

Wat is de kostprijs?

Crematie: 3.347,50 €
Begrafenis: 3.502,01 €

Voorwaarden

U neemt met ons contact op zodat we een afspraak kunnen maken om alle regelingen te treffen.
De kosten van dit uitvaartpakket dienen op de eerste kennismaking betaald te worden.

 • Bespreken van de uitvaart in het uitvaartcentrum
 • Een grafkist of bij crematie – crematiekist (bij crematie gebeurt deze steeds voor de dienst)
 • Overbrengen van de overledene (overdag) naar een aangesloten uitvaartcentrum (binnen regio)
 • Uitvaartleider en dragers
 • Rouwauto voor overbrengen van de overledene naar het crematorium (binnen regio) en begraafplaats
 • Verzorging aangifte van overlijden
 • Uittreksel uit de akte van overlijden
 • Begraafrechten 10 jarig, algemeen graf of bij crematie – Crematierecht en asbestemming (op vooraf bepaalde dag) op een vooraf bepaalde begraafplaats
 • Uitvaartdienst in de aula (met morele consulent) van het uitvaartcentrum
 • 30 Rouwkaarten en 50 rouwprentjes (zonder foto)
 • Mogelijkheid tot het groeten van de overledene in het uitvaartcentrum (volgens afspraken)
 • Budgetuitvaart.be levert een minimumservice voor mensen die houden van soberheid of mensen die het financieel moeilijker hebben in onze samenleving
 • Budgetuitvaart.be kijkt erop toe dat de aangeboden diensten met de nodige sereniteit en respect worden uitgevoerd
 • De Budgetuitvaarten worden steeds vooraf betaald, zonder vooruitbetaling worden geen stappen ondernomen
 • Budgetuitvaart.be duidt de uitvaartondernemer aan die de aangeboden diensten zal uitvoeren
 • Geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van Antwerpen
 • Budgetuitvaarten worden gehouden op door ons bepaalde tijdstippen en zullen nooit op zaterdag doorgaan
 • Bij afwijking van de pakketten, zullen de genormaliseerde tarieven gehandeerd worden
 • Budgetuitvaart.be kan mits extra betaling ook voorzien in sobere koffietafels
 • BudgetBegrafenis, BudgetCrematie, BudgetUitvaart Plus en Simplicity zijn producten van Uitvaartcentrum.be