0498 37 91 36
budget@uitvaartcentrum.be

BudgetCrematie

De Budget Crematie biedt u een eenvoudige asverstrooiing. Zonder franjes. Voor maar 2.729,50 €

Samenkomen op de begraafplaats, een moment van afscheid… in alle soberheid

budgetuitvaart bespreking

In het uitvaartcentrum dat wij het dichtst bij u achten, plannen we de samenkomst. Het is belangrijk dat u dan de identiteitskaart en eventueel het trouwboekje van uw dierbare bij u heeft. Uw eigen identiteitskaart is ook onontbeerlijk voor onze administratie. Vanaf dat moment starten we met het organiseren van uw budgetcrematie.

budget crematie

Op de begraafplaats wordt de urne aan verstrooiingsweide geplaatst en respecteren wij een moment van stilte. Zo krijgen de nabestaanden toch even de tijd om afscheid te nemen.

Na afloop zal de as uitgestrooid worden op de verstrooiingsweide van de begraafplaats.

budgetuitvaart samenwerken

Na afloop van de begrafenis bijeenkomst overhandigen wij u alle nodige documenten, zodat u de persoonlijke administratie kan afwerken.

 • afschrift uit het overlijdensregister
 • voldane facturen
 • handige infobrochure

Eenvoud siert

Waarom zou je een uitvaart plannen met alle franjes, muziek, sprekers, talloze bloemen als je met eenvoud ook afscheid kan nemen?

Uiteindelijk neem je afscheid van je dierbare en denk je graag terug aan de mooie momenten van het leven, niet het moment van afscheid.

Voorwaarden

U neemt met ons contact op zodat we een afspraak kunnen maken om alle regelingen te treffen.
De kosten van dit uitvaartpakket dienen op de eerste kennismaking betaald te worden.

 • Bespreken van de uitvaart in het uitvaartcentrum

  Een crematiekist

  Overbrengen van de overledene (overdag) naar een aangesloten uitvaartcentrum (binnen regio)

  Uitvaartleider en assistent

  Rouwauto voor overbrengen van de overledene naar het crematorium (binnen regio) en begraafplaats

  Verzorging aangifte van overlijden

  Uittreksel uit de akte van overlijden

  Crematierecht en asverspreiding (op vooraf bepaalde dag) op een vooraf bepaalde begraafplaats

  Mogelijkheid tot het groeten van de overledene in het uitvaartcentrum (volgens afspraken)

 • Budgetuitvaart.be levert een minimumservice voor mensen die houden van soberheid of mensen die het financieel moeilijker hebben in onze samenleving
 • Budgetuitvaart.be kijkt erop toe dat de aangeboden diensten met de nodige sereniteit en respect worden uitgevoerd
 • De Budgetuitvaarten worden steeds vooraf betaald, zonder vooruitbetaling worden geen stappen ondernomen
 • Budgetuitvaart.be duidt de uitvaartondernemer aan die de aangeboden diensten zal uitvoeren
 • Geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van Antwerpen
 • Budgetuitvaarten worden gehouden op door ons bepaalde tijdstippen en zullen nooit op zaterdag doorgaan
 • Bij afwijking van de pakketten, zullen de genormaliseerde tarieven gehandeerd worden
 • Budgetuitvaart.be kan mits extra betaling ook voorzien in sobere koffietafels
 • BudgetBegrafenis, BudgetCrematie, BudgetUitvaart Plus en Simplicity zijn producten van Uitvaartcentrum.be

Wat is de kostprijs?

2.729,50 €