0471 044 677
budget@uitvaartcentrum.be

Asneerlating op de Schelde

De asneerlating of asverstrooiing op de Schelde
Voor maar 2.675,00 €

Een afscheid vol van symboliek.
Voor iedereen mogelijk want de Schelde is er voor iedereen.

budgetuitvaart bespreking

In het uitvaartcentrum dat wij het dichtst bij u achten, plannen we de samenkomst. Hierbij moeten we rekening houden met de tijdssloten aangegeven door de stad Antwerpen.

Het is belangrijk dat u dan de identiteitskaart en eventueel het trouwboekje van uw dierbare bij u heeft. Uw eigen identiteitskaart is ook onontbeerlijk voor onze administratie.

Achter het gebouw van het loodswezen aan de Scheldekaai heeft de stad Antwerpen een mooie mijmerplek gecreëerd. Hier komen we nog even samen rond de urne en respecteren wij een moment van stilte. Zo krijgen de nabestaanden even de tijd om afscheid te nemen. Desgewenst kan er een tekst voorgelezen worden door ons of iemand van de genodigden.

Na afloop zal de asurne te water worden gelaten worden.

budgetuitvaart samenwerken

Na afloop van de tewaterlating overhandigen wij u alle nodige documenten, zodat u de persoonlijke administratie kan afwerken.

 • afschrift uit het overlijdensregister
 • voldane facturen
 • handige infobrochure

Eenvoud siert

Waarom zou je een uitvaart plannen met alle franjes, muziek, sprekers, talloze bloemen als je met eenvoud ook afscheid kan nemen?

Uiteindelijk neem je afscheid van je dierbare en denk je graag terug aan de mooie momenten van het leven, niet het moment van afscheid.

Voorwaarden

U neemt met ons contact op zodat we een afspraak kunnen maken om alle regelingen te treffen.
De kosten van dit uitvaartpakket dienen op de eerste kennismaking betaald te worden.

 • Bespreken van de uitvaart in het uitvaartcentrum
 • Een sobere kist voor crematie
 • Overbrengen van de overledene (overdag) naar een aangesloten uitvaartcentrum (binnen regio)
 • Afscheidsbegeleider
 • Uitvaartleider
 • Rouwwagen
 • Bio afbreekbaar as-kussen
 • Verzorging aangifte van overlijden
 • Uittreksel uit de akte van overlijden
 • Er wordt geen moment van afscheid nemen meer georganiseerd, dit vond reeds plaats in familiekring, enkel een moment van stilte wordt aan het graf gerespecteerd
 • Budgetuitvaart.be levert een minimumservice voor mensen die houden van soberheid of mensen die het financieel moeilijker hebben in onze samenleving
 • Budgetuitvaart.be kijkt erop toe dat de aangeboden diensten met de nodige sereniteit en respect worden uitgevoerd
 • De Budgetuitvaarten worden steeds vooraf betaald, zonder vooruitbetaling worden geen stappen ondernomen
 • Budgetuitvaart.be duidt de uitvaartondernemer aan die de aangeboden diensten zal uitvoeren
 • Geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van Antwerpen
 • Budgetuitvaarten worden gehouden op door ons bepaalde tijdstippen en zullen nooit op zaterdag doorgaan
 • Bij afwijking van de pakketten, zullen de genormaliseerde tarieven gehandeerd worden
 • Budgetuitvaart.be kan mits extra betaling ook voorzien in sobere koffietafels
 • BudgetBegrafenis, BudgetCrematie, BudgetUitvaart Plus en Simplicity zijn producten van Uitvaartcentrum.be

Wat is de kostprijs?

2.675,00 €